Najnowsze wieści

Tutaj znajdują się wiadomości odnośnie wydarzeń związanych z zawodem opiekuna medycznego ale także wszystkie ważne wydarzenia dotyczące promocji zdrowia, polityki społecznej, ekologii itp. 
Jesli wiesz o ważnym wydarzeniu, problemie czy wynikach badań i chciałbyś je tutaj umieścić - skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Nabór tekstów do Rocznika Opiekunów Medycznych

opublikowane: 10 kwi 2021, 13:08 przez Bartosz Mikołajczyk

Drodzy opiekunowie medyczni,

Chcecie podzielić się ciekawym tematem z innymi? Przedstawić swoje obserwacje i pomysły?

Jak co roku otwieramy możliwość publikacji swoich tekstów na łamach Rocznika Opiekunów Medycznych. Tekst powinien być związany tematycznie z opiekunami medycznymi i być autorski.

Tekst prosimy przesłać na adres kontakt@opiekunmedyczny.com.pl

Na artykuły czekamy do końca kwietnia.

Ruszyła rejestracja na VI Ogólnopolską Konferencję Opiekunów Medycznych

opublikowane: 23 mar 2021, 15:58 przez Bartosz Mikołajczyk

Drodzy opiekunowie medyczni.

Ruszyła rejestracja udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wydarzenie odbędzie się w całości online. Oznacza to, że możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca w Polsce i na Świecie!

W tym roku konferencja odbędzie się 15.05. Ruszamy punktualnie o 10:00!

Więcej informacji oraz formularz rejestracji dostępne na stronie: VI Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych - 15.05.2021 ONLINE - Opiekun Medyczny

Możesz również zgłosić swój tekst do Rocznika Opiekunów Medycznych!

Do zobaczenia!

Webinar - Nie chcę być ofiarą mobbingu! Jak?

opublikowane: 5 mar 2021, 00:18 przez Bartosz Mikołajczyk


Mobbing jest niestety zjawiskiem powszechnie występującym w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia są grupą zawodową najbardziej narażoną na występowanie mobbingu - ma na to wpływ duża ilość obowiązków i odpowiedzialność, czasem zła organizacja czy warunki pracy.

Czym jest mobbing?
Jak go rozpoznać?
Jak się mu przeciwstawić?
Co zrobić gdy wystąpi i by nie wystąpił ponownie?

Wszystkie te tematy będą poruszane podczas webinaru 20.03.2021 o 18:00

Koszt uczestnictwa to tylko 20 zł.

Na webinar zapraszamy przede wszystkim opiekunów medycznych, ale również wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej o agresji w miejscu pracy.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w formie pdf do samodzielnego wydruku.

Aby zarejestrować się wystarczy wypełnić poniższy formularz oraz opłacić uczestnictwo na konto Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl : 

Nest Bank 66 2530 0008 2018 1028 2174 0001

Link do wydarzenia zostanie przesłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

Mobbing


Projekt nowej podstawy programowej

opublikowane: 10 lut 2021, 00:03 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 10 lut 2021, 00:30 ]

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.


Innymi słowy jest to projekt nowej podstawy kształcenia w zawodzie.


Zgodnie ze zmianami w kształceniu opiekunów medycznych od 1 września wydłużeniu ulegnie długość nauki (do 1,5 roku) co wprowadza możliwość rozszerzenia treści.


Zmiana podstawy programowej nie wpływa na obecnych opiekunów medycznych lub też osoby, które dopiero się uczą. Kształcenie w nowym trybie i zgodnie z nowymi kompetencjami rozpocznie się we wrześniu. Obecni opiekunowie medyczni mają mieć możliwość uzupełnienia kwalifikacji – o szczegółach będziemy informować, gdy tylko się one pojawią.


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14.

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:


1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

3) doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

4) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

5) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

6) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe;

7) wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;

8) wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;

9) asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.


Pełna treść nowej podstawy programowej dostępna na stronie: dokument488085.pdf (rcl.gov.pl)

Zmiany w kształceniu opiekunów medycznych od września 2021

opublikowane: 2 lut 2021, 10:53 przez Bartosz Mikołajczyk

01.02.2021 został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 211).

Pierwotnie projekt zakładał:

a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,
b) wydłużenie okresu nauczania z roku do dwóch lat,
c) wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej,
d) odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Jednak w wyniku uwag zgłoszonych przede wszystkim przez środowisko opiekunów medycznych, reprezentowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, wprowadzone zostały zmiany w Rozporządzeniu. 

Zmiany w zakresie kształcenia opiekunów medycznych, które wejdą w życie od 01.09.2021 będą obejmować:

a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,
b) wydłużenie okresu nauczania z roku do półtorej,
c) wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej,
d) odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Wprowadzone zmiany oznaczają:

1. Zmianę nazwy kwalifikacji, co będzie skutkowało podkreśleniem tego, że opiekun medyczny jest zawodem medycznym.

2. Wprowadzenie nowych treści w nauczaniu - dokładny zakres zostanie przedstawiony w projekcie podstawy programowej. Gdy projekt zostanie opublikowany będziemy o tym informować. Obecni opiekunowie medyczni mają mieć możliwość uzupełnienia treści - gdy tylko pojawią się szczegóły będziemy o tym informować jak będzie wyglądało dokształcanie.

3. Pierwotnie projekt zakładał nauczanie wyłącznie w formie dziennej (5 dni w tygodniu). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych w związku z tym, że mogłoby to spowodować utrudniony dostęp do nauki dla osób już pracujących, postulowało zmianę formy kształcenia. Forma kształcenia stacjonarna (3 lub 4 dni w tygodniu) umożliwi szkołom dalsze nauczanie w weekendy - tak jak obecnie często dzieje się to chociażby na kierunku asystentka stomatologiczna, gdzie nauczanie jest w piątek po południu oraz w soboty i niedziele. 

4. Nauka może odbywać się wyłącznie w ramach szkoły policealnej. To postulat o który od dłuższego czasu wnioskowała Fundacja OpiekunMedyczny.com.pl, jak również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych. Umożliwienie kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) doprowadziło do wprowadzenia patologii, jaką są kursy w całości online opiekuna medycznego, które nie kończą się egzaminem zawodowym - spowodowane to było tym, że również posiadają w nazwie "kurs". KKZ dostępne są również dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego, jednak zgodnie z wymogami na stanowiskach w podmiotach leczniczych, nie mogą one pracować na stanowisku opiekun medyczny. Wprowadza to różnice w dostępności stanowisk w zależności od tego, jakie wykształcenie ktoś posiada. Osoby, które ukończyły KKZ i mają wykształcenie średnie lub wyższe otrzymują identyczne dokumenty jak osoby po szkole policealnej - zatem dla takich osób nic się nie zmieni. Od września osoby, które mają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub gimnazjalne nie będą mogły kształcić się w tym zawodzie. Jednak jak wynika z danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych takich osób jest bardzo mało - ok. 3% ankietowanych opiekunów medycznych nie ma średniego wykształcenia. Zatem zmiana dotyczy niewielkiej grupy.

Cieszy nas, że głos opiekunów medycznych, dzięki uwagom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych został wysłuchany i zostały wprowadzone zmiany, które wprowadzą nowe treści w sposób dogodniejszy dla przyszłych uczniów.

Kolejnym etapem będzie projekt podstawy programowej, która niedługo powinna zostać opublikowana. O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco - prosimy o śledzenie strony.

Link do Rozporządzenia: D20210211.pdf (sejm.gov.pl)

Webinar - Radzenie sobie z agresją pacjenta

opublikowane: 1 lut 2021, 07:13 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 5 mar 2021, 00:11 ]Drodzy opiekunowie medyczni!

Temat agresji skierowanej w stronę personelu medycznego poruszany jest coraz częściej. Jak wynika z badań większość pracowników szpitala w swojej pracy spotka się z różnego rodzaju agresją i przemocą.

Dlaczego niektórzy są agresywni? Jakie są przyczyny agresji? Jak można ją powstrzymać? Co zrobić gdy wystąpi?

Co opiekun medyczny może zrobić, by pracować w bezpieczniejszym środowisku?

Wszystkie te tematy będą poruszane podczas webinaru 19.02.2021 o 18:00

Koszt uczestnictwa to tylko 20 zł.

Na webinar zapraszamy przede wszystkim opiekunów medycznych, ale również wszystkie osoby, które mają kontakt z pacjentami i chcą dowiedzieć się czegoś więcej o agresji w miejscu pracy.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w formie pdf do samodzielnego wydruku.

Aby zarejestrować się wystarczy wypełnić poniższy formularz oraz opłacić uczestnictwo na konto Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl : 

Nest Bank 66 2530 0008 2018 1028 2174 0001

Link do wydarzenia zostanie przesłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

Projekt zmian w kształceniu OM

opublikowane: 5 sty 2021, 10:25 przez Bartosz Mikołajczyk

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Projekt ten zakłada zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia zmiany:

    a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,
    b) wydłużenie okresu nauczania z roku do dwóch lat,
    c) wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej,
    d) odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Swoje stanowisko w tej sprawie, jako organizacja reprezentująca opiekunów medycznych, zgłosiło również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych.

O dalszych losach rozporządzenia będziemy informować na bieżąco. W przypadku wejścia w życie rozporządzenia, kolejnym krokiem będą konsultacje nowej podstawy programowej.

Praca dla opiekuna medycznego

opublikowane: 27 paź 2020, 10:01 przez Bartosz Mikołajczyk

Drodzy opiekunowie medyczni. W związku z epidemią pojawiło się wiele ofert pracy, którymi chcemy się z Wami podzielić. Prosimy również o śledzenie strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, na której zamieszczane będą dalsze oferty pracy. 

http://opiekunmedyczny.org/oferty-pracy/

1. LUXMED poszukuje pracowników do szpitala w Warszawie. 

Stawka dla opiekuna medycznego do 40 zł brutto za godzinę pracy,
Deklaracja możliwości dalszej pracy w szpitalu, po zakończeniu funkcjonowania szpitala COVID.
Szeroki pakiet ubezpieczenia na życie, w najszerszym zakresie,  opłacany przez Szpital Św. Elżbiety, przez cały okres zatrudnienia w Szpitalu. Pakiet jest aktywny od początku zatrudnienia, bez okresu karencji.
Abonament LUXMED.
W przypadku zachorowania na COVID, w związku z zatrudnieniem w Szpitalu, pracownik będzie uprawniony do świadczenia postojowego przez okres 1 miesiąca, w wysokości równej średniemu przychodowi uzyskanemu w Szpitalu w miesiącu poprzedzającym.
Dla osób mieszkających daleko od Warszawy możliwość zakwaterowania. W trakcie 12h dyżuru zapewnione posiłki. 

Zgłoszenia można przesyłać poprzez stronę:
2. Praca przy pobieraniu wymazów Alab – Katowice, Poznań, Olsztyn3. Praca przy pobieraniu wymazów Diagnostyka – Bielsko-Biała, Gdynia, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Miastko, Poznań, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Ząbkowice Śląskie


4. Praca przy pobieraniu wymazów Alab – Warszawa, Płock, Wrocław

Rocznik Opiekunów Medycznych - Tom 5

opublikowane: 7 paź 2020, 09:19 przez Bartosz Mikołajczyk

Na naszej stronie dostępny jest już 5 numer Rocznika Opiekunów Medycznych.

Znajdziecie w nim wiele ciekawych treści, które omawiane były podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych.

Jak zwykle Rocznik jest dostępny całkowicie bezpłatnie w formacie pdf (do odczytu wymagany jest odpowiedni program np. Adobe Reader). Wystarczy kliknąć poniższy link.


Pozostałe wydania znajdziecie na stronie: http://opiekunmedyczny.com.pl/rocznik

Do zobaczenia na kolejnej konferencji już 15.05.2021 w Katowicach!

Bezpłatny webinar – Pacjent i opiekun. Komfort i bezpieczeństwo opiekuna i pacjenta podczas przemieszczania

opublikowane: 5 paź 2020, 09:01 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 5 paź 2020, 09:02 ]

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych objęło patronatem webinar „Pacjent i opiekun. Komfort i bezpieczeństwo opiekuna i pacjenta podczas przemieszczania”, który odbędzie się 22 października 2020 roku w godz. 10:00-11:00. Po zarejestrowaniu się na stronie wydarzenia, webinar jest darmowy.

Więcej informacji o webinarze i formularz rejestracji dostępny jest na stronie: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/akademiawinncarewebinar

1-10 of 169