Najnowsze wieści

Tutaj znajdują się wiadomości odnośnie wydarzeń związanych z zawodem opiekuna medycznego ale także wszystkie ważne wydarzenia dotyczące promocji zdrowia, polityki społecznej, ekologii itp. 
Jesli wiesz o ważnym wydarzeniu, problemie czy wynikach badań i chciałbyś je tutaj umieścić - skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”

opublikowane: 13 lip 2019, 01:19 przez Bartosz Mikołajczyk

Stanowisko

Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych

z dnia 13 lipca 2019 r.

w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych wyraża swój sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu medycznego jakim jest technik pielęgniarstwa. W całości popieramy w tym zakresie stanowisko nr 27 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019r.

Należy zauważyć, że stworzenie nowego zawodu wspierającego pielęgniarki było już przedmiotem dyskusji podczas tworzenia Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zgodnie z ustaleniami w tym czasie nie jest potrzebne tworzenie kolejnych zawodów, które mają podobne kwalifikacje, ale lepsze włączenie w system ochrony zdrowia już istniejących profesji. Pragnę przypomnieć, że obecnie ponad 60 000 osób posiada dyplom opiekuna medycznego, a znaczna grupa z tych osób mogłaby wspomóc pielęgniarki, gdyby tylko zawód ten był lepiej unormowany prawnie i obecny we wszystkich placówkach systemu opieki zdrowotnej.

Proponowana zmiana w kształceniu może nie tylko stworzyć zawód o kompetencjach podobnych (lub nieznacznie wyższych) jak opiekun medyczny ale i może negatywnie wpłynąć na jakość kształcenia i zakres kompetencji pielęgniarki. Należy zauważyć, że w wielu krajach obserwuje się odwrotną tendencje – kompetencje pielęgniarek przesuwane są w stronę specjalistycznych czynności, a przy wykonywaniu czynności podstawowych wspiera je inny personel (jak odpowiednik opiekuna medycznego czy flebotomista). W tym zakresie wykorzystywane są już istniejące zawody, którym ewentualnie umożliwia się zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Nowe zawody tworzone są tylko, jeśli jest to niezbędne.

Dodatkowo warto rozważyć ułatwienie podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwa dla opiekunów medycznych (oraz innych zawodów medycznych) czy to w formie stypendiów, indywidualnego toku nauczania czy poprzez współprace z pracodawcami (np. zajęcia praktyczne i praktyki w godzinach pracy w placówkach, które mają taką możliwość).

Proponowane utworzenie nowego zawodu, w świetle ustaleń Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa, ryzyka obniżenia jakości kształcenia pielęgniarek i jakości opieki nad pacjentem oraz w związku z faktem, iż istnieje już zawód wspierający pielęgniarki (opiekun medyczny), oceniamy negatywnie.

Prezes Zarządu

Bartosz Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Tłoczek

Sekretarz Zarządu

Agnieszka Rucińska


Nie dla zawodu technika pielęgniarstwa – Stanowisko Prezydium NRPiP

opublikowane: 11 lip 2019, 23:45 przez Bartosz Mikołajczyk

W dniu 9.07.2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przyjęło stanowisko w związku z jednym z wniosków z debaty "Wspólnie dla zdrowia". Wniosek ten dotyczył utworzenia technika pielęgniarstwa jako zawodu wspomagającego dla pielęgniarek oraz przywracający kształcenie do poziomu szkół ponadpodstawowych.

Utworzenie takiego zawodu jest sprzeczne ze strategią na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, zgodnie z którą zamiast tworzenia nowego zawodu opiekun medyczny miał być lepiej włączony w system opieki zdrowia w Polsce.

W stanowisku możemy przeczytać m.in.:

"Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z ustaleniami wypracowanymi w ramach inicjatywy “Wspólnie dla Zdrowia” wyraża ogromne zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”." 

"Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, iż należy kontynuować kształcenie opiekuna medycznego będącego odpowiednikiem  zachodnioeuropejskiej asystentki pielęgniarskiej. Zapewnienie opiekunowi w kompetencjach czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych i części podstawowych czynności instrumentalnych wykonywanych na zlecenie pielęgniarki umożliwiłoby sprawniejszą organizację pracy i lepsze wykorzystanie wiedzy, umiejętności licencjata, magistra i specjalisty- co w konsekwencji doprowadziłoby do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych i obniżenia wskaźnika zdarzeń niepożądanych. Wymaga to jednak stworzenia dla opiekunów medycznych realnych możliwości zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia. Dzieje się tak w wielu krajach europejskich, gdzie ustala się nawet stopniowanie ich kompetencji. W Polsce pomimo wdrożenia kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, opiekun osoby starszej w dalszym ciągu absolwenci ci mają duże trudności w znalezieniu miejsc zatrudnienia, szczególnie w lecznictwie stacjonarnym. Stąd też zasadnym jest podejmowanie działań systemowych dla zwiększenia możliwości zatrudnienia już wykształconych absolwentów zawodów pomocniczych takich jak np. opiekun medyczny."


Pielęgniarstwo - studia zaoczne?

opublikowane: 4 lip 2019, 11:01 przez Bartosz Mikołajczyk

W dniu 03.07.2019 sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizujący ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z tym projektem wprowadzone zostaną studia pielęgniarskie w formie niestacjonarnej, w wymiarze godzin takim samym jak studia stacjonarne i nie krótsze niż studia dzienne.

Dla opiekunów medycznych może być to dobra inicjatywa, która umożliwi połączenie pracy i dalszego rozwoju. Podnoszone są jednak obawy o jakość kształcenia, w związku z dużą ilością godzin jak również praktykami zawodowymi, które mogą nie być możliwe do zrealizowania w formie zjazdów.

Projekt został skierowany do dalszych prac

Rozszerzenie uprawnień OM o pobieranie materiałów do badań?

opublikowane: 3 lip 2019, 12:09 przez Bartosz Mikołajczyk

Forum Medycyny Laboratoryjnej działające w ramach Pracodawców. RP wystąpiło z inicjatywą rozszerzenia uprawnień opiekuna medycznego o pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do medycznych badań laboratoryjnych (flebotomia).


 Z naszej perspektywy jest to bardzo dobre rozwiązanie:
1. Kompetencje takie mogłaby zdobyć jedynie osoba, która już ma dyplom OM - nic się nie zmienia dla obecnych OM. Osoby niezainteresowane rozszerzeniem kompetencji nie będą do tego zmuszone.
2. Dzięki temu część personelu medycznego (pielęgniarki, technicy analityki medycznej czy diagności laboratoryjni) będzie mogła się skupić głównie na czynnościach specjalistycznych do których są przygotowani, a które wymagają długotrwałej nauki.
3. Zwiększyć się może dostępność do badań (pobieranie materiałów w domu osób niesamodzielnych).
4. Zwiększyć się może atrakcyjność zawodu OM, co w konsekwencji może się przełożyć na zwiększenie ilości OM zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej (nie tylko tych pobierających materiały ale i tych bez takiego szkolenia).
5. Rozwój kompetencji będzie wymagał również lepszych rozwiązań prawnych dotyczących zawodu, co może skutkować zwiększeniem liczby OM zatrudnionych na oddziałach szpitalnych.
6. Zwiększenie ilości OM zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej pozytywnie wpłynie na jakość opieki nad pacjentem (współpraca pielęgniarki+OM - większa ilość personelu) ale i również pozwoli pielęgniarkom skupić się głównie na czynnościach specjalistycznych, które wymagają dłuższego kształcenia.
7. Do pobierania materiału do badań zaangażowane są osoby, które mają podstawy medyczne, które będą znacznie bardziej rozszerzone podczas dalszych szkoleń. Skraca to czas wejścia na rynek pracy osób z takimi umiejętnościami ale i może pozytywnie wpłynąć na jakość ich pracy (posiadanie doświadczenia w pracy w placówce opieki zdrowotnej).


Mindfulness (nie) tylko dla Opiekunów Medycznych!

opublikowane: 26 cze 2019, 12:11 przez Krzysztof Tłoczek

Nasza Fundacja przygotowałą unikalne warsztaty "Mindfulness Nie Tylko Dla Opiekuna", na których w ciągu jednego dnia warsztatowego uczestnicy zostaną zaznajomieni z technikami mindfulness, które mogą być szczególnie przydatne dla pracujących w warunkach dużego stresu (opiekunowie, pielęgniarki, lekarze, itd.) ale także dla chcących zajrzeć wgłąb siebie, nabrać dystansu, czy choćby tylko spróbować czegoś nowego.

Takiej oferty na rynku jeszcze nie było! 
Sztuka uważności, bo tym właśnie jest mindfulness, przygotowana specjalnie dla już pracujących ale także uczących się opiekunów, pielęgniarek czy lekarzy. 

Ramowy program warsztatów:
1. Wprowadzenie do mindfulness - słów kilka o teorii i pochodzeniu. (1h)
2. Ćwiczenia mindfulness dla całej grupy. (5h)

Warsztaty odbędą się w:

Katowice (10 sierpnia 2019, g. 9.00 - 17.00) (formularz zapisu poniżej)

Warszawa (24 sierpnia 2019, g. 9.00 - 17.00) (formularz zapisu poniżej)

Warunkiem do realizacji warsztatów jest uzbieranie grupy co najmniej 15 osobowej
Koszt na uczestnika: 90zł

Opłatę należy uiścić najpóźniej do 14 dni przed terminem spotkania na konto Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl: Nest Bank 66 2530 0008 2018 1028 2174 0001. 
W tytule przelewu proszę wpisać: Mindfulness oraz Katowice albo Warszawa celem przyspieszenia procesu księgowania.


Uwaga promocja! Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych uzyskują 50% rabat po potwierdzeniu czynnego statusu członka w Stowarzyszeniu. 
A zatem koszt uczestnictwa wynosi wtedy zaledwie 45zł!
Flebotomista ratunkiem dla laboratoriów...

opublikowane: 15 cze 2019, 11:49 przez Krzysztof Tłoczek

...a opiekun medyczny nadzieją dla wprowadzenia flebotomii na rynek usług okołomedycznych!

Opiekunowie medyczni, po odpowiednim przygotowaniu, mogliby w sposób najbardziej efektywny wykonywać zadania z zakresu flebotomii. Dzięki temu problemy kadrowe laboratoriów zyskałyby rozwiązanie, którego potrzebują a opiekunowie medyczni dodatkowe miejsce pracy i możliwość rozwoju zawodowego.


Dr n. med. Tomasz Anyszek wyjasnia potrzebę zatrudnienia dodatkowego personelu w laboratoriach.
Całośc artykułu dostępna TUTAJ.

Zaraszamy do lektury!

Kurs opiekuna medycznego online?

opublikowane: 28 maj 2019, 10:26 przez Bartosz Mikołajczyk

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zgodnie z obecnym stanem prawnym opiekunem medycznym jest wyłącznie osoba, która ukończyła roczną szkołę policealną lub kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Obie formy nauki kończą się egzaminem państwowym.

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami informujemy, że kursy online (przykłady takich kursów w zdjęciach poniżej) nie dają tytułu zawodowego opiekuna medycznego.

Zatem osoba, która ukończy taki kurs nie będzie mogła zostać zatrudniona na stanowisku opiekun medyczny. 

Osoby zainteresowane podjęciem nauki na kierunku opiekun medyczny prosimy o upewnienie się, że nauka zakończy się egzaminem państwowym (kwalifikacja MS.04). W większości szkół nauka jest bezpłatna.

Kurs online może być oczywiście dobrą formą rozwoju i zdobycia wiedzy, jednak nie da kwalifikacji do pracy w zawodzie opiekuna medycznego.

Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego.

opublikowane: 21 maj 2019, 10:40 przez Krzysztof Tłoczek

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych przyjęło Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego.

Katalog ma na celu zbiór czynności, które wykonuje opiekun medyczny w przejrzystej formie, co ułatwi tworzenie jednakowych opisów stanowisk pracy i czynności zawodowych opiekuna medycznego.

Kompetencje opiekuna medycznego określa podstawa programowa kształcenia w zawodzie, jednak jest to dość obszerny dokument. Próbę stworzenia bardziej przejrzystej formy przedstawienia czynności zawodowych opiekuna medycznego podjęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych tworząc w 2013 roku „Katalog czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego u osoby chorej i niesamodzielnej na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki”.

I chociaż jest to ciekawa inicjatywa to katalog ten nie jest pełny (brakuje np. karmienia pacjenta) to zakłada również, że to pielęgniarka zleca te czynności (chociaż w obecnym stanie prawnym niema możliwości zlecania tych czynności OM) jak również powinna je nadzorować (co sugeruje, że zamiast wykonywać inne czynności powinna stać nad OM i nadzorować np. czynność czesania włosów).

Stąd też postanowiliśmy stworzyć własny katalog – obejmujący wszystkie czynności pogrupowany na 3 części:

  1. czynności higieniczne i pielęgnacyjne
  2. czynności opiekuńcze
  3. pozostałe czynności

Katalog można pobrać TUTAJ. Warto przedstawić go np. pracodawcy, który ma wątpliwości co powinien wykonywać opiekun medyczny. Może też stanowić dobre źródło przy tworzeniu opisu zawodu w danej placówce.

Relacja z IV Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych

opublikowane: 19 maj 2019, 03:22 przez Krzysztof Tłoczek   [ zaktualizowane 19 maj 2019, 06:22 ]

Za nami IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych. Tym razem, 11.05.2019 spotkaliśmy się we Wrocławiu. Tradycjnie sobota wypadająca przed Dniem Opiekuna Medycznego była okazją do wysłuchania ciekawych wykładów, porozmawiania z zaproszonymi goścmi i wymianą doświadczeń pomiędzy opiekunami pochodzącymi z całej Polski.

Zanim zaczęła się sama Konferencja odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnoposkiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, o którego przebiegu i ustaleniach możecie przeczytaj TUTAJ.

Konferencję o godz. 11.00 otworzył Prezes Fundacji, p. Bartosz Mikołajczyk a cykl wykładów ropoczęliśmy słuchając o nowych technologiach w pracy opiekuna medycznego, czyli prezentacji aplikacji HIDONE, przez p. Mirosława Janika oraz p. Dorotę Rymaszewską. Ten blok prelekcji zamknął p. Bartosz Mikołajczyk wykładem pt. Opieka nad osobami zakażonymi HIV, rzwiewając ostatecznie wszystkie mity towarzyszące temu zagadnieniu.
Po krókiej przerwie na kawę i rozmowy w kuluarach, podczas których część uczestników dopytywała o szczegóły dotyczące aplikacji HIDONE, widząc w niej szansę na dodatkową formę zarobkowania, nastąpił drugi blok wykładów, w którym p. Joanna Kliszcz, autorka wydanego niedawno podręcznika z zakresu psychologii dla opiekunów medycznych, przedstawiła temat "Mity i stereotypy starości", po którym niektórzy opiekunowie prosili o podpisanie wydanych przez nią książek.
Po tym wykładzie nastąpiło spotkanie z p. Barbarą Kopeć, przewodniczącej Forum Medycyny Laboratoryjnej, która przedstawiła kwestię poszerzenia zakresu kompetencji opiekuna medycznego o flebotomię - czyli pobieranie prób do badań laboratoryjnych, co spotkało się z entuzjazmem sporej części opiekunów. Następnie odbyła się przerwa lunchowa, którą spędziliśmy w salach i ogrodzie goszczącego nas Domu Edyty Stein. W drodze na lunch opiekunowie odebrali upominki z firmy Diagnostyka Sp. z o. o.
Kolejny blok składał się z nader ciekawego wykładu pań Magdaleny Krysińskiej i Hanny Marczak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH nt. aktywności fizycznej w profilaktyce upadków wśród osób starszych. W pakietach konferencyjnych otrzymanych przez każdego uczestnika oprócz najnowszego wydania Rocznika, fundacyjnych i stowarzyszeniowych gadżetów, znalazły się także płyty DVD z ćwiczeniami dla seniorów, zapewnionymi właśnie przez naszych gości.
W kolejnym wykładzie pt. "Ujednolicanie standardów opieki w domowym otoczeniu dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowej." p. Karolina Kasperek - Kierownik Akademii Hausengel, przybliżyła nam nowoczesne formy ustawicznego kształcenia opiekunów pracujących za granicą.
Również firma Hausengel obdarowała naszych uczestników firmowymi gadżetami.
Blok wykładowy zamknął wykład pt. Mindfulness czyli jak radzić sobie ze stresem, który był zapowiedzią nadchodzących w tym roku warsztatów Mindfulness dla opiekunów medycznych.

Po ostatniej przerwie kawowej mogliśmy wysłuchać specjalistki chorób wewnętrznych i diabetologii, lek. Katarzyny Bednarczyk i jej prelekcji pt. profilaktyka stopy cukrzycowej. Wykład zamykający Konferencję należał natomiast do p. Renaty Cichockiej, która opowiedziała o diecie lekkostrawnej.

Tegoroczna Konferencja obfitowała w wiele różnorodnych wykładów, odwiedziła nas spora liczba gości, dzięki czemu mogliśmy poznać nie tylko trendy w opiece ale także zapoznać się z technicznymi nowinkami czy planami rozwoju naszego zawodu. To przede wszystkim uczestnicy jednak zapewniają ciągłośc naszych konferencji i wspólnie z nami budują prestiż zawodu opiekuna medycznego.
W przyszłym roku czeka nas wydarzenie zupełnie wyjątkowe, gdyż będzie to rocznicowa 
V Ogólnopolska Koferencja Opiekunów Medycznych, 
na którą już teraz zapraszamy 9.05.2020 do Katowic

Dziękując za obecność wszystkim wykładowcom, prelegentom i uczestnikom, mamy nadzieję, że zobaczymy się w jeszcze większym składzie w przyszłym roku!4 numer Rocznika Opiekunów Medycznych

opublikowane: 14 maj 2019, 10:05 przez Bartosz Mikołajczyk

Drodzy opiekunowie medyczni! 

W dniu waszego święta mamy prezent - jak co roku prezentujemy kolejny numer Rocznika Opiekunów Medycznych. Znajdziecie w nim ciekawe artykuły, które omawiane były na tegorocznej konferencji. Rocznik w formacie pdf jest do pobrania za darmo. Wystarczy kliknąć :)

1-10 of 135