Najnowsze wieści

Tutaj znajdują się wiadomości odnośnie wydarzeń związanych z zawodem opiekuna medycznego ale także wszystkie ważne wydarzenia dotyczące promocji zdrowia, polityki społecznej, ekologii itp. 
Jesli wiesz o ważnym wydarzeniu, problemie czy wynikach badań i chciałbyś je tutaj umieścić - skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Konferencja "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro".

opublikowane: 30 paź 2019, 10:09 przez Bartosz Mikołajczyk

W dniach 26-27.11.2019 w Warszawie odbędzie się konferencja "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro".

Konferencja ma mieć charakter cykliczny, ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest Koalicja  "Na pomoc niesamodzielnym".  Więcej informacji oraz plan na stronie organizatora: http://niesamodzielnym.pl/index.php?page=konferencja

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych objęło patronat merytoryczny nad konferencją.

Czy opiekun medyczny jest zawodem medycznym? Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

opublikowane: 16 paź 2019, 12:09 przez Bartosz Mikołajczyk

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udzielenie informacji czy zawód opiekuna medycznego jest zawodem medycznym.

W odpowiedzi Stowarzyszenie uzyskało potwierdzenie, że zawód OM jest zawodem medycznym.

Pełna treść odpowiedzi na stronie Stowarzyszenia:

Spotkanie z Wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko

opublikowane: 25 wrz 2019, 07:40 przez Bartosz Mikołajczyk

"Wczoraj (24.09.2019) przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych spotkali się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z Panią Wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko.

Spotkanie dotyczyło obecnej sytuacji oraz przyszłości naszego zawodu. Mieliśmy okazję przedstawić zaobserwowane problemy, zasugerować możliwe rozwiązania a także poznać plany Ministerstwa."

Relacja ze spotkania na stronie OSOM:

Opiekun medyczny w programie wyborczym

opublikowane: 3 wrz 2019, 11:11 przez Bartosz Mikołajczyk

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych 5 sierpnia wysłało do 9 partii politycznych dwa pytania o to, jak widzą nasz zawód w swoich programach wyborczych. 

Na pytania odpowiedziały 3 partie. Treść ich odpowiedzi znajdziecie na stronie OSOM:

Akademia Opiekuna Medycznego - już działa!

opublikowane: 2 wrz 2019, 11:55 przez Krzysztof Tłoczek

Dziś rusza „Akademia Opiekuna Medycznego”. To wyjątkowy projekt dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych, który obejmuje wiele prezentacji z zakresu opieki, psychologii czy innych przydatnych tematów w pracy opiekuna medycznego. Akademia to przede wszystkim prezentacje dostępne online.

Projekt składa się z 3 części:

  1. Krótkie szkolenia – prezentacje dotyczące pojedynczych zagadnień,
  2. Moduły – zawierające kilka/kilkanaście prezentacji szerzej rozwijających pewne zagadnienia (np. komunikacja). Poza prezentacjami online dostępne będą również spotkania warsztatowe,
  3. „Małe specjalizacje” – czyli prezentacje dotyczące pracy opiekuna medycznego na danym oddziale i rozwijające umiejętności tam przydatne. Obejmować będą również spotkania warsztatowe i wykłady stacjonarne.

Dostęp do platformy e-learningowej dostępny jest wyłącznie dla członków stowarzyszenia, którzy nie zalegają ze składkami.

Jak uzyskać dostęp?

Wyślij maila na adres kontakt@opiekunmedyczny.org w treści podając swoje imię i nazwisko. Po weryfikacji w ciągu 48 godzin otrzymasz dane do logowania.

Platforma dostępna pod adresem: akademia.opiekunmedyczny.org

(tekst pochodzi ze strony: http://opiekunmedyczny.org/ruszyla-akademia-opiekuna-medycznego/)

Nowa podstawa programowa

opublikowane: 13 sie 2019, 09:04 przez Bartosz Mikołajczyk

Od 1 września wchodzi w życie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego. 

Nową podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiana podyktowana jest reformą szkolnictwa (wprowadzenie szkół branżowych). Nowa podstawa wprowadza również zmiany w zakresie treści kształcenia. Nie są to ogromne zmiany, jednak wprowadzone zostały kompetencje, których wcześniej nie było.

Z najważniejszych zmian (treść zgodnie z nową podstawą programową):

  • utrzymuje higienę i pielęgnuje skórę wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonuje wymianę worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej - w przypadku poprzedniej podstawy programowej nie były wyszczególnione rodzaje stomii - pielęgnacja i higiena skóry obejmuje całe ciało, zatem również i te części w których wyłoniona jest niepowikłana stomia.
  • karmi osobę chorą i niesamodzielną drogą doustną oraz dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię, w tym PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) (metodą porcji) lub pomaga podczas karmienia - poprzednio było to po prostu "karmi osobę chorą i niesamodzielną lub pomaga podczas jej karmienia" bez wskazania dróg
  • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza różnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć leku, również podaje go bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych - uściśla to zatem rodzaj leków w przyjmowaniu których może pomóc opiekun medyczny oraz co w przypadku, gdy osoba sama nie może przyjąć leku
Nowa podstawa programowa w tym zakresie wyszczególnia dokładniej treści nauczania. Poprzednio zdarzało się, że pojawiały się różnice w kształceniu pomiędzy niektórymi szkołami - przykładem może być chociaż karmienie przez PEG. W związku z tym, że poprzednio kompetencje opiekuna medycznego określone były tylko jako "karmi osobę chorą i niesamodzielną" pozwalało to na różną interpretację. Dodatkowo karmienie przez PEG uznawane było za żywienie specjalistyczne, które może wykonywać tylko pielęgniarka. Powodowało to, że część szkół nie uczyło karmienia przez PEG.

Dodatkowo wprowadzone zostały całkowicie nowe treści:
  • wykorzystuje glukometr celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi osoby chorej i niesamodzielnej oraz dokumentuje dokonanie pomiaru i przekazuje informację o wynikach pomiaru lekarzowi lub pielęgniarce
  • prowadzi dobową zbiórkę moczu i bilans płynów
  • prowadzi trzydniowy dzienniczek mikcji oraz ustala schemat wydalania i wdraża kontrolę mikcji i defekacji
Z racji wprowadzenia nowych treści oraz możliwych różnic w zakresie kształcenia część szkół oferuje szkolenia "wyrównujące", podczas których opiekunowie medyczni zostają przeszkoleni z tych treści. Takie szkolenie może być przydatne dla osób, które nie poznały podczas nauki tych umiejętności, a chcą się doszkolić. Należy jednak pamiętać, że w związku z tym, że nowa podstawa programowa przede wszystkim uściśla treści nauczania oraz nie przynosi wielu zmian odbycie takiego szkolenia nie jest obowiązkowe. Jeśli jest osoba, która nie została nauczona tych czynności to wystarczy, że zostanie udzielony jej instruktaż w miejscu pracy przygotowany przez pracodawcę.

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”

opublikowane: 13 lip 2019, 01:19 przez Bartosz Mikołajczyk

Stanowisko

Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych

z dnia 13 lipca 2019 r.

w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych wyraża swój sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu medycznego jakim jest technik pielęgniarstwa. W całości popieramy w tym zakresie stanowisko nr 27 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019r.

Należy zauważyć, że stworzenie nowego zawodu wspierającego pielęgniarki było już przedmiotem dyskusji podczas tworzenia Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zgodnie z ustaleniami w tym czasie nie jest potrzebne tworzenie kolejnych zawodów, które mają podobne kwalifikacje, ale lepsze włączenie w system ochrony zdrowia już istniejących profesji. Pragnę przypomnieć, że obecnie ponad 60 000 osób posiada dyplom opiekuna medycznego, a znaczna grupa z tych osób mogłaby wspomóc pielęgniarki, gdyby tylko zawód ten był lepiej unormowany prawnie i obecny we wszystkich placówkach systemu opieki zdrowotnej.

Proponowana zmiana w kształceniu może nie tylko stworzyć zawód o kompetencjach podobnych (lub nieznacznie wyższych) jak opiekun medyczny ale i może negatywnie wpłynąć na jakość kształcenia i zakres kompetencji pielęgniarki. Należy zauważyć, że w wielu krajach obserwuje się odwrotną tendencje – kompetencje pielęgniarek przesuwane są w stronę specjalistycznych czynności, a przy wykonywaniu czynności podstawowych wspiera je inny personel (jak odpowiednik opiekuna medycznego czy flebotomista). W tym zakresie wykorzystywane są już istniejące zawody, którym ewentualnie umożliwia się zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Nowe zawody tworzone są tylko, jeśli jest to niezbędne.

Dodatkowo warto rozważyć ułatwienie podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwa dla opiekunów medycznych (oraz innych zawodów medycznych) czy to w formie stypendiów, indywidualnego toku nauczania czy poprzez współprace z pracodawcami (np. zajęcia praktyczne i praktyki w godzinach pracy w placówkach, które mają taką możliwość).

Proponowane utworzenie nowego zawodu, w świetle ustaleń Strategii na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa, ryzyka obniżenia jakości kształcenia pielęgniarek i jakości opieki nad pacjentem oraz w związku z faktem, iż istnieje już zawód wspierający pielęgniarki (opiekun medyczny), oceniamy negatywnie.

Prezes Zarządu

Bartosz Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Tłoczek

Sekretarz Zarządu

Agnieszka Rucińska


Nie dla zawodu technika pielęgniarstwa – Stanowisko Prezydium NRPiP

opublikowane: 11 lip 2019, 23:45 przez Bartosz Mikołajczyk

W dniu 9.07.2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przyjęło stanowisko w związku z jednym z wniosków z debaty "Wspólnie dla zdrowia". Wniosek ten dotyczył utworzenia technika pielęgniarstwa jako zawodu wspomagającego dla pielęgniarek oraz przywracający kształcenie do poziomu szkół ponadpodstawowych.

Utworzenie takiego zawodu jest sprzeczne ze strategią na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, zgodnie z którą zamiast tworzenia nowego zawodu opiekun medyczny miał być lepiej włączony w system opieki zdrowia w Polsce.

W stanowisku możemy przeczytać m.in.:

"Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z ustaleniami wypracowanymi w ramach inicjatywy “Wspólnie dla Zdrowia” wyraża ogromne zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”." 

"Prezydium NRPiP stoi na stanowisku, iż należy kontynuować kształcenie opiekuna medycznego będącego odpowiednikiem  zachodnioeuropejskiej asystentki pielęgniarskiej. Zapewnienie opiekunowi w kompetencjach czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych i części podstawowych czynności instrumentalnych wykonywanych na zlecenie pielęgniarki umożliwiłoby sprawniejszą organizację pracy i lepsze wykorzystanie wiedzy, umiejętności licencjata, magistra i specjalisty- co w konsekwencji doprowadziłoby do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych i obniżenia wskaźnika zdarzeń niepożądanych. Wymaga to jednak stworzenia dla opiekunów medycznych realnych możliwości zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia. Dzieje się tak w wielu krajach europejskich, gdzie ustala się nawet stopniowanie ich kompetencji. W Polsce pomimo wdrożenia kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, opiekun osoby starszej w dalszym ciągu absolwenci ci mają duże trudności w znalezieniu miejsc zatrudnienia, szczególnie w lecznictwie stacjonarnym. Stąd też zasadnym jest podejmowanie działań systemowych dla zwiększenia możliwości zatrudnienia już wykształconych absolwentów zawodów pomocniczych takich jak np. opiekun medyczny."


Pielęgniarstwo - studia zaoczne?

opublikowane: 4 lip 2019, 11:01 przez Bartosz Mikołajczyk

W dniu 03.07.2019 sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizujący ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z tym projektem wprowadzone zostaną studia pielęgniarskie w formie niestacjonarnej, w wymiarze godzin takim samym jak studia stacjonarne i nie krótsze niż studia dzienne.

Dla opiekunów medycznych może być to dobra inicjatywa, która umożliwi połączenie pracy i dalszego rozwoju. Podnoszone są jednak obawy o jakość kształcenia, w związku z dużą ilością godzin jak również praktykami zawodowymi, które mogą nie być możliwe do zrealizowania w formie zjazdów.

Projekt został skierowany do dalszych prac

Rozszerzenie uprawnień OM o pobieranie materiałów do badań?

opublikowane: 3 lip 2019, 12:09 przez Bartosz Mikołajczyk

Forum Medycyny Laboratoryjnej działające w ramach Pracodawców. RP wystąpiło z inicjatywą rozszerzenia uprawnień opiekuna medycznego o pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do medycznych badań laboratoryjnych (flebotomia).


 Z naszej perspektywy jest to bardzo dobre rozwiązanie:
1. Kompetencje takie mogłaby zdobyć jedynie osoba, która już ma dyplom OM - nic się nie zmienia dla obecnych OM. Osoby niezainteresowane rozszerzeniem kompetencji nie będą do tego zmuszone.
2. Dzięki temu część personelu medycznego (pielęgniarki, technicy analityki medycznej czy diagności laboratoryjni) będzie mogła się skupić głównie na czynnościach specjalistycznych do których są przygotowani, a które wymagają długotrwałej nauki.
3. Zwiększyć się może dostępność do badań (pobieranie materiałów w domu osób niesamodzielnych).
4. Zwiększyć się może atrakcyjność zawodu OM, co w konsekwencji może się przełożyć na zwiększenie ilości OM zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej (nie tylko tych pobierających materiały ale i tych bez takiego szkolenia).
5. Rozwój kompetencji będzie wymagał również lepszych rozwiązań prawnych dotyczących zawodu, co może skutkować zwiększeniem liczby OM zatrudnionych na oddziałach szpitalnych.
6. Zwiększenie ilości OM zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej pozytywnie wpłynie na jakość opieki nad pacjentem (współpraca pielęgniarki+OM - większa ilość personelu) ale i również pozwoli pielęgniarkom skupić się głównie na czynnościach specjalistycznych, które wymagają dłuższego kształcenia.
7. Do pobierania materiału do badań zaangażowane są osoby, które mają podstawy medyczne, które będą znacznie bardziej rozszerzone podczas dalszych szkoleń. Skraca to czas wejścia na rynek pracy osób z takimi umiejętnościami ale i może pozytywnie wpłynąć na jakość ich pracy (posiadanie doświadczenia w pracy w placówce opieki zdrowotnej).


1-10 of 141