Asystentka pielęgniarska?

opublikowane: 23 lis 2015, 01:33 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 23 lis 2015, 01:38 ]
Coraz częściej pytacie nas o inne zawody, których możliwości zawodowe na pierwszy rzut oka wydają się podobne opiekunowi medycznemu. Jednym z nich jest asystentka pielęgniarska. 

Zawód ten do 2014 roku istniał w klasyfikacji zawodowej pod numerem 532101, jednak w nowelizacji z 2014 r. został włączony do grupy zawodowej 532190 - "Pozostały pomocniczy personel medyczny". 

Zmiana ta spowodowana była nie tylko tym, że obecnie funkcjonuje już osoba, która współpracuje z pielęgniarką w zakresie planowania i realizacji planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną (opiekun medyczny), brakiem szkoleń w tym zawodzie przez długi czas, ale i brakiem podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie.

Jak samo Ministerstwo Zdrowia zwróciło uwagę "wprowadzenie do systemu osób o specjalności: asystentki pielęgniarskiej spowoduje, iż pielęgniarkom miałyby asystować osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji".

Należy również zaznaczyć, że wśród pomocniczego personelu medycznego obecnie wymienione są dwa zawody:
- opiekun medyczny
- pozostały pomocniczy personel medyczny.

Oznacza to, że osoba, która nie ma kwalifikacji opiekuna medycznego, nie może wykonywać czynności zastrzeżonych dla opiekuna medycznego, może jednak wykonywać pozostałe czynności pomocnicze.

Źródła:
Comments