Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

opublikowane: 2 mar 2016, 02:05 przez Bartosz Mikołajczyk
Jakiś czas temu portal Pielęgniarki.info.pl zacytował wypowiedź Ministra Zdrowia z posiedzenia senackiej komisji zdrowia:

[...] "Oczywiście chodzi o pielęgniarki, pomoc opiekuna medycznego, bo takie zawody istnieją. Muszę powiedzieć – to znowu osobista refleksja – że mam na myśli także miejsce dla kogoś pomiędzy pielęgniarką i opiekunem medycznym. Uważam, że po prostu trzeba wszcząć w Polsce dyskusję na temat zawodu, który po angielsku nazywa się assistant nurse. Nie ma on polskiego odpowiednika. Jest to, powiedzmy, pielęgniarka, asystent medyczny, osoba o nieco niższych kwalifikacjach, być może z wykształceniem nieuniwersyteckim". [...]

Postanowiliśmy zareagować na tę wypowiedź i wysłaliśmy stanowisko Fundacji w którym sprzeciwiamy się utworzeniu "zawodu pomiędzy pielęgniarką i opiekunem medycznym". W piśmie wskazaliśmy m.in. na zbieżność kompetencji nursing assistant a opiekunem medycznym, istniejące zawody które w kompetencjach mają wpisane czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze czy możliwości rozwoju zawodowego, które są nieobecne w Polsce a które z powodzeniem stosowane są chociażby w Anglii. Zapytaliśmy również jaki byłby przewidywany zakres kompetencji nowego zawodu.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że nie prowadzi prac w zakresie powołania zawodu pośredniego pomiędzy opiekunem medycznym a pielęgniarką. Ministerstwo Zdrowia nie widzi za zasadne tworzenia dodatkowych zawodów, które już istnieją ale pod inną nazwą.

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wydało negatywną opinię na temat opracowania i wdrożenia programu nauczania dla zawodu technik asystent medyczny. Opinia wskazywała m.in. na opis zawodu, który był powieleniem opisu opiekuna medycznego jak również takie same kwalifikacje.
Comments