Pielęgniarstwo - studia zaoczne?

opublikowane: 4 lip 2019, 11:01 przez Bartosz Mikołajczyk
W dniu 03.07.2019 sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizujący ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z tym projektem wprowadzone zostaną studia pielęgniarskie w formie niestacjonarnej, w wymiarze godzin takim samym jak studia stacjonarne i nie krótsze niż studia dzienne.

Dla opiekunów medycznych może być to dobra inicjatywa, która umożliwi połączenie pracy i dalszego rozwoju. Podnoszone są jednak obawy o jakość kształcenia, w związku z dużą ilością godzin jak również praktykami zawodowymi, które mogą nie być możliwe do zrealizowania w formie zjazdów.

Projekt został skierowany do dalszych prac

Comments