Projekt nowej podstawy programowej

opublikowane: 10 lut 2021, 00:03 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 10 lut 2021, 00:30 ]

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.


Innymi słowy jest to projekt nowej podstawy kształcenia w zawodzie.


Zgodnie ze zmianami w kształceniu opiekunów medycznych od 1 września wydłużeniu ulegnie długość nauki (do 1,5 roku) co wprowadza możliwość rozszerzenia treści.


Zmiana podstawy programowej nie wpływa na obecnych opiekunów medycznych lub też osoby, które dopiero się uczą. Kształcenie w nowym trybie i zgodnie z nowymi kompetencjami rozpocznie się we wrześniu. Obecni opiekunowie medyczni mają mieć możliwość uzupełnienia kwalifikacji – o szczegółach będziemy informować, gdy tylko się one pojawią.


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14.

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:


1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

3) doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;

4) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;

5) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;

6) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe;

7) wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;

8) wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji;

9) asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.


Pełna treść nowej podstawy programowej dostępna na stronie: dokument488085.pdf (rcl.gov.pl)

Comments