Projekt ustawy w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych podmiotów leczniczych

opublikowane: 14 lip 2016, 08:36 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 14 lip 2016, 08:37 ]

 Niedawno pojawił się projekt ustawy w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych podmiotów leczniczych. Projekt ten ma na celu określenie minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych pracowników służby zdrowia. Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia na w jaki sposób projekt odnosi się do opiekunów medycznych i po uzyskaniu odpowiedzi chcielibyśmy się podzielić większą ilością informacji na temat tego projektu jak również spostrzeżeniami na ten temat.


Projekt ustawy przewiduje wyodrębnienie 10 grup zawodowych, dla których ustalone były by minimalne wynagrodzenie w służbie zdrowia. Opiekun medyczny przynależeć będzie najprawdopodobniej do grupy 8 (pracownicy wykonujący inne zawody medyczne, wymagające średniego wykształcenia), w projekcie minimalne wynagrodzenie wynosiło by 2400 zł brutto (ok. 1738 zł netto). To co warto zaznaczyć, to to że proponowana kwota jest kwotą bazową, a więc wszelkie dodatki (chociażby za staż pracy) doliczane będą do tej kwoty.


Chociaż projekt ustawy może wprowadzić poprawę jakości pracy pracowników służby zdrowia (podobne rozwiązania płacowe z powodzeniem stosowane są w innych krajach) to widzimy szereg niejasnych spraw i wątpliwości, które mamy nadzieję, zostaną wyjaśnione w trakcie konsultacji społecznych. Obecnie projekt jest na etapie wstępnych rozmów prowadzonych w ramach dialogu trójstronnego, po czym będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.


Zgodnie z projektem kwota zarobków co roku była by podwyższana, aby osiągnąć pułap kwoty bazowej w 2021 roku. Jest to o tyle zaskakujące, że od 2017 roku kwota minimalna ma zostać podwyższona do kwoty 2000 brutto, a w przypadku kolejnych podwyżek może się okazać, że kwota bazowa będzie poniżej pensji minimalnej. Niemniej jednak od 2022 roku kwotę bazową będzie stanowiła równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku, co będzie oznaczało coroczną waloryzacje wynagrodzenia. Nie jest nam wiadomo co w przypadku, gdy w kolejnym roku przeciętne wynagrodzenie ulegnie pomniejszeniu, zmniejszając kwotę bazową.

W projekcie nie zapisano, kto miałby finansować podwyżki. Z drugiej strony pojawiają się informację o likwidacji NFZ, co może być powodem braku takiej informacji. W projekcie nie przewidziano kar dla pracodawców, którzy nie dostosują się do wymogów tej ustawy. Efektem może być „martwa ustawa”, która pomimo wejścia w życie nie będzie stosowana (PIP nie mając możliwości ukarania pracodawcy skupi się raczej na przestrzeganiu prawa pracy).

Projekt nie obejmuje wszystkich grup zawodowych pracujących w służbie zdrowia – chociażby salowych. Brak objęcia wszystkich grup zawodowych może zachęcać pracodawców do szukania oszczędności poprzez zmianę stanowiska pracy na nie zapisane w ustawie przy jednoczesnym wykonywaniu obowiązków innego zawodu. Takie działanie było by szkodliwe dla całego systemu opieki, a zwłaszcza pacjentów (osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia i przygotowania mogą nie być w stanie odpowiednio opiekować się pacjentem).


Sam projekt ustawy uważamy za ciekawy pomysł, który może znacznie poprawić jakość pracy pracowników służby zdrowia jak i jakość opieki. Niemniej jednak w obecnym kształcie ustawa nie powinna zostać procedowana dalej. Swoje zastrzeżenia wyraziły już niektóre związki zawodowe, co również i my podtrzymujemy i mamy nadzieję, że zgłoszone uwagi zostaną wprowadzone.


Źródła: http://www.rynekseniora.pl/zdrowie/116/mz_chce_wprowadzic_minimalna_place_w_sluzbie_zdrowia_ile_zarobia_pielegniarki_i_lekarze,5924.html

http://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/307119975-Pracownicy-zawodow-medycznych-zaczynaja-walke-o-wyzsze-pensje.html#ap-2

Comments