Projekt zmian w kształceniu OM

opublikowane: 5 sty 2021, 10:25 przez Bartosz Mikołajczyk
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Projekt ten zakłada zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia zmiany:

    a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,
    b) wydłużenie okresu nauczania z roku do dwóch lat,
    c) wprowadzenie kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej,
    d) odstąpienie od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Swoje stanowisko w tej sprawie, jako organizacja reprezentująca opiekunów medycznych, zgłosiło również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych.

O dalszych losach rozporządzenia będziemy informować na bieżąco. W przypadku wejścia w życie rozporządzenia, kolejnym krokiem będą konsultacje nowej podstawy programowej.

Comments