Rozszerzenie uprawnień OM o pobieranie materiałów do badań?

opublikowane: 3 lip 2019, 12:09 przez Bartosz Mikołajczyk
Forum Medycyny Laboratoryjnej działające w ramach Pracodawców. RP wystąpiło z inicjatywą rozszerzenia uprawnień opiekuna medycznego o pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do medycznych badań laboratoryjnych (flebotomia).


 Z naszej perspektywy jest to bardzo dobre rozwiązanie:
1. Kompetencje takie mogłaby zdobyć jedynie osoba, która już ma dyplom OM - nic się nie zmienia dla obecnych OM. Osoby niezainteresowane rozszerzeniem kompetencji nie będą do tego zmuszone.
2. Dzięki temu część personelu medycznego (pielęgniarki, technicy analityki medycznej czy diagności laboratoryjni) będzie mogła się skupić głównie na czynnościach specjalistycznych do których są przygotowani, a które wymagają długotrwałej nauki.
3. Zwiększyć się może dostępność do badań (pobieranie materiałów w domu osób niesamodzielnych).
4. Zwiększyć się może atrakcyjność zawodu OM, co w konsekwencji może się przełożyć na zwiększenie ilości OM zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej (nie tylko tych pobierających materiały ale i tych bez takiego szkolenia).
5. Rozwój kompetencji będzie wymagał również lepszych rozwiązań prawnych dotyczących zawodu, co może skutkować zwiększeniem liczby OM zatrudnionych na oddziałach szpitalnych.
6. Zwiększenie ilości OM zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej pozytywnie wpłynie na jakość opieki nad pacjentem (współpraca pielęgniarki+OM - większa ilość personelu) ale i również pozwoli pielęgniarkom skupić się głównie na czynnościach specjalistycznych, które wymagają dłuższego kształcenia.
7. Do pobierania materiału do badań zaangażowane są osoby, które mają podstawy medyczne, które będą znacznie bardziej rozszerzone podczas dalszych szkoleń. Skraca to czas wejścia na rynek pracy osób z takimi umiejętnościami ale i może pozytywnie wpłynąć na jakość ich pracy (posiadanie doświadczenia w pracy w placówce opieki zdrowotnej).


Comments