Światowy Dzień Malarii

opublikowane: 25 kwi 2013, 08:24 przez Bartosz Mikołajczyk

Światowy Dzień Malarii ustanowiony został przez WHO w 2007 roku, jako upamiętnienie globalnej walki z malarią. Ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej malarii oraz redukcji skutków i skali choroby.

Czym jest malaria?

Malaria jest ostrą, tropikalną (najczęściej występuje w krajach afrykańskich, ale nie tylko) chorobą pasożytniczą wywoływaną przez jeden lub więcej z pięciu gatunków jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju Plasmodium. Pierwotniaki te przenoszone są przez jeden z gatunków komara. Pierwsze objawy są niecharakterystyczne – dreszcze i wysoka gorączka, którym towarzyszą bóle głowy, nudności, wymioty, czasem biegunka. W końcowym okresie napadu pojawiają się obfite poty i następuje gwałtowne obniżenie temperatury. Nieleczona malaria jest wysoce śmiertelna.

Zasady zapobiegania malarii.

Zapobieganie malarii polega na niszczeniu siedlisk komarów, również poprzez używanie środków
chemicznych, zmniejszenie kontaktu potencjalnie groźnymi komarami poprzez stosowanie moskitier,
edukację na temat zagrożenia malarią, leczenie osób chorych. Przed wyjazdem do kraju znajdującego
się na innym kontynencie, warto sprawdzić, czy istnieje ryzyko zachorowania na malarię.
Takie informację powinno dostarczyć biuro podróży można je też uzyskać chociażby na stronie
malaria.com.pl. Przed wyjazdem do niebezpiecznego regionu warto skontaktować się z Poradnią
Chorób Tropikalnych, która po przeprowadzeniu badań zaproponuje właściwe postępowanie
profilaktyczne.

Więcej informacji?

By uzyskać więcej informacji na temat malarii i profilaktyki choroby polecamy stronę malaria.com.pl
oraz stopmalarianow.org
 
Źródło: malaria.com.pl; stopmalarianow.org

Comments