Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się - debata

opublikowane: 18 paź 2018, 11:04 przez Bartosz Mikołajczyk

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny zaprasza na Debatę "Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się", która odbędzie się w dniu   14 listopada 2018 w Warszawie

Debata organizowana jest w ramach projektu

 "Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa", finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanego w ramach Celu operacyjnego nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia, ich opiekunów, pielęgniarek, pracowników społecznych, architektów, organizatorów opieki zdrowotnej, samorządów, inwestorów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

 Główne zadanie projektu to edukacja w zakresie tematyki urazów i upadków - czynników predysponujących do ich wystąpienia oraz sposobów prewencji.

 Upadki to jedna z głównych przyczyn utraty zdrowia i życia wśród osób starszych. Stanowią tym samym znaczący problem społeczny.

Ze względu na stale rosnącą liczbę osób starszych, organizacja opieki senioralnej staje się wyzwaniem a zapewnienie bezpieczeństwa w opiece i funkcjonowaniu seniorów koniecznością. Zagadnienia poruszane w ramach debaty dotyczyć będą wyzwań demograficznych oraz organizacyjnych, a także opieki stacjonarnej i domowej względem osób starszych. 

Wypracowane w trakcie debaty rekomendacje zostaną zebrane i wydane w formie raportu będącego solidnym podłożem dla wytyczania kierunków przyszłym działaniom.

Harmonogram debaty

9:30 Otwarcie debaty - dr n. med. Grzegorz Juszczyk Dyrektor NIZP-PZH

9:45 Wprowadzenie do debaty

10:15 I panel - Wyzwania demograficzne i organizacyjne opieki senioralnej

11:00 Przerwa kawowa

11:30 II panel - Opieka stacjonarna nad seniorami

12:15 III panel - Terapia i opieka domowa seniora

13:00 Podsumowanie

13:15 Lunch

Udział w  debacie jest bezpłatny 


Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://debatawyzwania14112018.evenea.pl/
Comments