Podręczniki dla opiekunów medycznych

Na rynku jest wiele pozycji, które są przygotowane dla różnych zawodów medycznych i dla różnych poziomów kształcenia. W tym miejscu publikujemy listę podręczników, które zostały napisane z myślą o zawodzie opiekuna medycznego i jako takie z pewnością zasługują na uwagę w toku zarówno nauki jak i pracy zawodowej.

Wiele ciekawych informacji i artykułów można również znaleźć w Roczniku Opiekunów Medycznych wydawanym przez naszą fundację.

Na stronie Cyfrowej Szkoły dostępnych jest wiele bezpłatnych e-booków w formie pdf.

Jeśli Twoim zdaniem brakuje tu pozycji spełniającej powyższe kryteria - napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego.

  • Opiekun medyczny w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013

Opis wydawcy:

Przewodnik po nowoczesnych metodach pielęgnowania osób chorych i niepełnosprawnych.
W publikacji zwrócono uwagę na właściwe podejście do udzielania pomocy podopiecznym - pełne troski pielęgnowanie i usprawnianie oraz kompensowanie utraconej sprawności za pomocą sprzętu wspomagającego i technologii medycznych.
Omówiono:

  • zagadnienia etyczne
  • organizację warunków pracy
  • planowanie i dokumentowanie opieki
  • wybrane techniki pielęgnacyjne, w tym bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjenta
  • zapobieganie zakażeniom oraz skutkom długotrwałego unieruchomienia.
Publikacja jest adresowana do opiekunów medycznych, pielęgniarek oraz tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.
  • Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009

Opis wydawcy:

W książce szczegółowo omówiono sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych  i pielęgnacyjnych u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, niesamodzielnymi w wieku dojrzałym oraz w podeszłym wieku. Pierwsza część książki zawiera krótkie wprowadzenie z zakresu podstawowych pojęć dotyczących: opieki i pielęgnacji, modelu sprawowania opieki, zespołu terapeutycznego, potrzeb człowieka chorego oraz zakażeń szpitalnych. W drugiej części szczegółowo omówiono zasady pielęgnowania w różnych sytuacjach chorobowych oraz związanych z niesprawnością.
Książka adresowana jest przede wszystkim do osób kształcących się w zawodzie opiekuna medycznego. Może być również przydatna dla pracowników socjalnych, asystentów osób przewlekle chorych oraz ich rodzin.

  • Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010

Opis wydawcy:

Jest to nowoczesny podręcznik, zgodny ze standardami kształcenia obowiązującymi na kierunku pielęgniarstwo, przygotowujący do opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Książka została napisana przez zespół specjalistów - lekarzy, pielęgniarek i psychologów - zajmujących się tą tematyką. Prezentuje ona aktualny stan wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa w opiece długoterminowej.
Podręcznik składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Część ogólna zawiera podstawowe wiadomości dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce z uwzględnieniem opieki długoterminowej.  W części szczegółowej opisano zagadnienia dotyczące wybranych problemów zdrowotnych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, psychologicznych i społecznych osób przewlekle chorych.
Książka może być doskonałą pomocą dla opiekunów medycznych, asystentów osób niepełnosprawnych i pracowników socjalnych.

  • Angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

Opis wydawcy:

Książka-samouczek łączy w sobie cechy podręcznika szkolnego, rozmówek oraz słownika tematycznego. Zawiera zwroty, polecenia i pytania, które będą przydane w codziennej praktyce zawodowej opiekuna medycznego w porozumiewaniu się z pacjentem anglojęzycznym. Publikacja może być wykorzystana zarówno do nauczania języka pod kierunkiem nauczyciela, jak i do samodzielnej nauki.

  • Egzamin zawodowy. Opiekun medyczny. Kwalifikacja Z.4, Wydawnictwo Edukacyjne Esan, 2014
Opis wydawcy:

Publikacja zawiera 114 stron, jest skierowana do osób zainteresowanych przystąpieniem do zewnętrznego egzaminu zawodowego, czyli do:
- uczniów i słuchaczy szkół policealnych kształcących w zawodzie opiekun medyczny - kwalifikacja Z.4,
- osób będących uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w zakresie kwalifikacji Z.4,
- absolwentów szkół i osób, które ukończyły KKZ, ale jeszcze nie zdały egzaminu,
- nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne z zakresu opieki medycznej świadczonej.

Comments