Najczęstsze pytania

W części tej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące opiekuna medycznego. W krótki i rzeczowy sposób w jednym miejscu zbieramy odpowiedzi na wątpliwości, które co jakiś czas pojawiały się. Odpowiedzi oparte są o podstawę programową, interpretacje prawne Ministerstwa Zdrowia i inne dokumenty prawne dotyczące tego zawodu. Jeśli chciałbyś by jeszcze coś dodać skontaktuj się z nami.

Po więcej informacji na temat naszego zawodu odsyłamy do informatora o tym zawodzie przygotowanego przez zespół portalu.

Czy dyplom opiekuna medycznego jest wydawany na 5 lat?
Dyplom zawodowy jest wydawany bezterminowo.

Czy nazwa opiekun medyczny to nazwa potoczna?
Opiekun medyczny to nazwa pod jaką zawód ten funkcjonuje. Nie ma innej nazwy dla zawodu opiekuna medycznego występującej w jakichkolwiek dokumentach prawnych.

Czy opiekun medyczny to zawód medyczny?
Jak najbardziej. W klasyfikacji zawodowej został on sklasyfikowany jako "medyczny personel pomocniczy".

Czy osoba bez dyplomu opiekuna medycznego może wykonywać ten zawód?
Nie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie osoba ukończyła szkołę zawodową lub policealną i uzyskała tytuł zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej. Na obecną chwilę kształcenie w tych zawodach nie jest możliwe a zapis dotyczy tylko osób, które w przeszłości zdobyły te uprawnienia.

Czy opiekun medyczny może wykonywać iniekcje?
Nie jest to w zakresie kompetencji opiekuna medycznego.

Czy opiekun medyczny może zajmować się obsługą kroplówek?
Nie.

Czy opiekun medyczny może wykonywać czynności wykraczające poza kompetencje zawodowe na zlecenie pielęgniarki?
Wszelkie czynności, które nie leżą w zakresie kompetencji opiekuna medycznego muszą być wykonywane przez odpowiednią osobę.

Czy opiekun medyczny w opiece domowej ma większe kompetencje niż opiekun medyczny pracujący np. w szpitalu?
Niezależnie od miejsca pracy kompetencje opiekuna medycznego są takie same.

Czy opiekun medyczny może podawać leki?
Zgodnie z prawem opiekun medyczny może tylko pomóc w przyjmowaniu leków. Oznacza to, że nie może podawać leków w jakiejkolwiek formie. Leki mogą być podawane jedynie przez osobą w której kompetencjach zawodowych leży ta czynność.

Czy opiekun medyczny może zdobywać dodatkowe kwalifikacje?
Na chwilę obecną jest to niemożliwe. Każdy opiekun medyczny po zaliczeniu egzaminu ma takie same kwalifikacje i nie da się ich rozszerzyć. Dodatkowe szkolenia pozwalają zdobyć wiedzę, nie pozwala to jednak na wykonywanie dodatkowych czynności przez opiekuna medycznego, jeśli nie mieszczą się one w zakresie jego kwalifikacji zawodowych (jak chociażby podawanie leków). Niemniej jednak opiekun medyczny może uczestniczyć w wielu szkoleniach zakresu umiejętności interpersonalnych czy też wypalenia zawodowego lub radzenia sobie ze stresem.

Czy opiekun medyczny powinien wykonywać zadania salowej?
Czynności te nie tylko nie leżą w zakresie kompetencji opiekuna medycznego, ale stoją również w sprzeczności z profilaktyką zakażeń szpitalnych.

Czy zgodnie z prawem rodzina lub podopieczny może scedować na opiekuna medycznego obowiązki, które wykraczają poza jego kompetencje zawodowe?
Nie jest to możliwe. W takiej sytuacji należy poinformować jakie czynności może wykonywać opiekun medyczny a jakie powinna inna osoba (pielęgniarka, lekarz, opiekunka środowiskowa itp.). Wykraczanie poza kompetencje zawodowe jest również łamaniem prawa.

Czy kompetencje opiekuna medycznego są takie same jak innych zawodów opiekuńczych (np. opiekunki środowiskowej)?
Każdy z tych zawodów ma inne kompetencje zawodowe, które przygotowują pracownika do pracy w danej placówce, które zazwyczaj również są różne w zależności od zawodu. Zawody te nie są wymienne, zatem np. opiekunka środowiskowa nie może pracować jako i wykonywać obowiązków opiekuna medycznego i odwrotnie.
Comments