Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych (OZZIPOM) to pierwszy ogólnopolski związek zawodowy zrzeszający opiekunów medycznych. Po wielu latach starań, w końcu udało się to, co wielu wydawało się nie do osiągnięcia.

Założyciele i założycielki deklarują, że organizacja jest otwarta na wszystkie osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, bez względu na to czy pracują w instytucjach pomocy społecznej (DPSach) czy ochronie zdrowia (w szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, ZPU).

„Nasza organizacja powstała by zjednoczyć Opiekunów Medycznych w walce o godne warunki pracy, jasne zasady zatrudnienia opiekunów medycznych a także promocję tegoż zawodu.” – piszą członkowie i członkinie komisji.

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/OZZ-Inicjatywa-Pracownicza-Opiekun%C3%B3w-Medycznych-100650802388029

Grupa na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/198097688911290

Adres do korespondencji:
Komisja Międzyzakładowa
OZZ Inicjatywa Pracownicza
Opiekunów Medycznych
ul.Kościelna 4/1a,
60-538 Poznań