Najczęstsze pytania

W części tej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące opiekuna medycznego. W krótki i rzeczowy sposób w jednym miejscu zbieramy odpowiedzi na wątpliwości, które co jakiś czas pojawiały się. Odpowiedzi oparte są o podstawę programową, interpretacje prawne Ministerstwa Zdrowia i inne dokumenty prawne dotyczące tego zawodu. Jeśli chciałbyś by jeszcze coś dodać skontaktuj się z nami.

Czy dyplom opiekuna medycznego jest wydawany na 5 lat?

Dyplom zawodowy jest wydawany bezterminowo.

Czy nazwa opiekun medyczny to nazwa potoczna?

Opiekun medyczny to nazwa pod jaką zawód ten funkcjonuje. Nie ma innej nazwy dla zawodu opiekuna medycznego występującej w jakichkolwiek dokumentach prawnych.

Czy opiekun medyczny to zawód medyczny?

Jak najbardziej. W klasyfikacji zawodowej został on sklasyfikowany jako „medyczny personel pomocniczy”.

Czy osoba bez dyplomu opiekuna medycznego może wykonywać ten zawód?

Nie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie osoba ukończyła szkołę zawodową lub policealną i uzyskała tytuł zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej. Na obecną chwilę kształcenie w tych zawodach nie jest możliwe a zapis dotyczy tylko osób, które w przeszłości zdobyły te uprawnienia.

Czy opiekun medyczny może wykonywać czynności wykraczające poza kompetencje zawodowe na zlecenie pielęgniarki?

Wszelkie czynności, które nie leżą w zakresie kompetencji opiekuna medycznego muszą być wykonywane przez odpowiednią osobę.

Czy opiekun medyczny w opiece domowej ma większe kompetencje niż opiekun medyczny pracujący np. w szpitalu?

Niezależnie od miejsca pracy kompetencje opiekuna medycznego są takie same.

Czy opiekun medyczny powinien wykonywać zadania salowej?

Czynności te nie tylko nie leżą w zakresie kompetencji opiekuna medycznego, ale stoją również w sprzeczności z profilaktyką zakażeń szpitalnych.

Czy zgodnie z prawem rodzina lub podopieczny może scedować na opiekuna medycznego obowiązki, które wykraczają poza jego kompetencje zawodowe?

Nie jest to możliwe. W takiej sytuacji należy poinformować jakie czynności może wykonywać opiekun medyczny a jakie powinna inna osoba (pielęgniarka, lekarz, opiekunka środowiskowa itp.). Wykraczanie poza kompetencje zawodowe jest również łamaniem prawa.

Czy kompetencje opiekuna medycznego są takie same jak innych zawodów opiekuńczych (np. opiekunki środowiskowej)?

Każdy z tych zawodów ma inne kompetencje zawodowe, które przygotowują pracownika do pracy w danej placówce, które zazwyczaj również są różne w zależności od zawodu. Zawody te nie są wymienne, zatem np. opiekunka środowiskowa nie może pracować jako i wykonywać obowiązków opiekuna medycznego i odwrotnie.