Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe to najistotniejsze organizacje, które działają na rzecz opiekunów medycznych. Jednoczą one przedstawicieli tego zawodu, a przede wszystkim dbają o rozwój zawodu i reprezentują go.

Najważniejsze organizacje pozarządowe (NGO) działające na rzecz opiekunów medycznych to (w kolejności chronologicznej):

Fundacja OpiekunMedyczny.com

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych