Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie opieka medyczna w Krakowie

W Małopolsce powstaną dwa Branżowe Centra Umiejętności w branży opieki zdrowotnej. Na ich utworzenie, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Województwo otrzyma ponad 20 milionów złotych.

W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Województwo Małopolskie złożyło dwa wnioski. Oba zostały wysoko ocenione i wybrane do dofinansowania. Jedno z Branżowych Centrów Umiejętności będzie specjalizowało się w dziedzinie opieki medycznej i zostanie utworzone we współpracy z Zespołem Jednostek Edukacyjnych w Krakowie. Drugie powstanie w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu i będzie szkoliło specjalistów z zakresu techniki masażu. Projekty zakładają wykorzystanie istniejących budynków, a pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń oraz zakup nowoczesnego wyposażenia.

BCU mają oferować nową formę pozaszkolnego kształcenia ustawicznego zarezerwowanego dla tego rodzaju placówki – chodzi o branżowe szkolenia zawodowe i kursy przygotowujące do nabywania adekwatnych do potrzeb danej branży kwalifikacji sektorowych firmowanych przez organizację branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej. BCU będą też oferowały szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Partnerami w projektach są Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2026.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/w-malopolsce-powstana-dwa-branzowe-centra-umiejetnosci