Dodatek dla opiekunów medycznych w ZPO, ZOL i hospicjum

NFZ ogłosił drugi nabór na granty w ramach polepszania bezpieczeństwa pacjentów w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych i hospicjach. Warunki uzyskania dodatku są takie same jak przy pierwszym naborze. W ramach tego opiekunowie medyczni, którzy pracują tylko w jednym miejscu mogą otrzymać dodatek w wysokości 1 574 zł brutto brutto. Poza tym podmioty,… Czytaj dalej Dodatek dla opiekunów medycznych w ZPO, ZOL i hospicjum

Zmiany w kształceniu opiekunów medycznych od września 2021

01.02.2021 został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 211). Pierwotnie projekt zakładał: a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i… Czytaj dalej Zmiany w kształceniu opiekunów medycznych od września 2021