Dodatek covidowy – zmiany od listopada

Zmienia się sposób naliczania dodatków covidowych dla personelu medycznego. Dodatek (100 % wynagrodzenia godzinowego) będzie przysługiwał za każdą godzinę opieki nad pacjentem z COVID-19 lub podejrzeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach II lub III poziomu zabezpieczenia. Opiekun medyczny jest zawodem medycznym i w związku z tym przysługuje mu dodatek, jeśli spełnia pozostałe warunki. Źródło: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/dodatki-covidowe-beda-inaczej-rozliczane-jak?fbclid=IwAR2V_AFCg8WkBn4pgqrAXNNAeXkfHJTo77_Ok40gTI0RyboftgUXVtLl4HM

Kształcenie opiekunów medycznych – zmiana od września

Od 1.09.2021 zmienia się forma kształcenia opiekunów medycznych. Od teraz nauczanie będzie możliwe wyłącznie w ramach 1,5 rocznej szkoły policealnej (wymagane średnie wykształcenie) w trybie dziennym lub stacjonarnym. Opiekunowie medyczni będą kształceni zgodnie z nową podstawą programową (gdzie dodano m.in. pobieranie krwi i materiałów do badań czy ćwiczenia metodą Hoppe SOS 3D). UWAGA! Zmiany nie… Czytaj dalej Kształcenie opiekunów medycznych – zmiana od września

Zgłaszanie nieprawidłowości w podwyżkach

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw wynagrodzenie opiekuna medycznego powinno zostać podwyższone do kwoty 3772 zł brutto. Zgodnie z napływającymi sygnałami większość pracodawców stosuje się do treści ustawy. Niestety zdarzają się wyjątki. NFZ… Czytaj dalej Zgłaszanie nieprawidłowości w podwyżkach

Projekt polityki publicznej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348352/katalog/12798644#12798644 Wszelkie uwagi do projektu dotyczące opiekunów medycznych można zgłaszać do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych – www.opiekunmedyczny.org

Projekt „Strategii rozwoju usług społecznych”

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowano projekt „Strategii rozwoju usług społecznych”, dokumentu strategicznego dotyczącego deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. Projekt dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/prekonsultacje-projektu-strategii-rozwoju-uslug-spolecznych?fbclid=IwAR1yAnEOJkK2l6ulUTF1GwE-RmuvDiStGfkUn3wAnljYzgOgsWisa5Yw1Ho Wszelkie uwagi dotyczące projektu prosimy o przesłanie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych – www.opiekunmedyczny.org

Nowa podstawa programowa

Dziś opublikowana została nowa podstawa programowa. Na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych można zapoznać się ze zmianami: http://opiekunmedyczny.org/nowa-podstawa-programowa-2/ Pełen tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2021… Czytaj dalej Nowa podstawa programowa

Krajowy Plan Odbudowy a opiekun medyczny

Niedawno opublikowany został Krajowy Plan Odbudowy. Zgodnie z materiałami „Będzie to podstawa do uzyskania pieniędzy z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki temu wsparcie finansowe trafi do gospodarki najszybciej jak to możliwe.”. Co Plan ten przewiduje dla opiekunów medycznych? Co może się zmienić? Przede wszystkim rozwój zawodu opiekuna medycznego oraz środki na szkolenia… Czytaj dalej Krajowy Plan Odbudowy a opiekun medyczny

Dodatek dla opiekunów medycznych w ZPO, ZOL i hospicjum

NFZ ogłosił drugi nabór na granty w ramach polepszania bezpieczeństwa pacjentów w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych i hospicjach. Warunki uzyskania dodatku są takie same jak przy pierwszym naborze. W ramach tego opiekunowie medyczni, którzy pracują tylko w jednym miejscu mogą otrzymać dodatek w wysokości 1 574 zł brutto brutto. Poza tym podmioty,… Czytaj dalej Dodatek dla opiekunów medycznych w ZPO, ZOL i hospicjum

Zmiany w kształceniu opiekunów medycznych od września 2021

01.02.2021 został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2021 poz. 211). Pierwotnie projekt zakładał: a) zmianę nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i… Czytaj dalej Zmiany w kształceniu opiekunów medycznych od września 2021