REALIZACJA USTAWOWYCH PODWYŻEK DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, w związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi braku realizacji ustawowych podwyżek, zbadało skalę problemu.

Odpowiedzi udzielili pracownicy 180 podmiotów leczniczych, z czego w 123 miejscach wypłacono podwyżki w terminie i we właściwej wysokości, w 49 jeszcze nie wypłacono, a w 8 miejscach miały miejsce sytuacje, które można uznać za próbę obejścia ustawy (zmiana stanowiska pracy bez zmiany zakresu czynności, redukcja wymiaru etatu).

Pełną informację można znaleźć na stronie OSOM: http://opiekunmedyczny.org/realizacja-podwyzek/