Sejm przyjął Ustawę o niektórych zawodach medycznych

W dzisiejszym głosowaniu Sejmu (nr 100), została przyjęta ustawa o niektórych zawodach medycznych.

Dokument ten będzie regulował m.in. zawód opiekuna medycznego. Jest to regulacja, na którą środowisko czekało od 2007 rok. Od 2017 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych aktywnie zabiegało o regulację zawodu.

Dokument będzie określał wymagane wykształcenie, zakres czynności, kwestie odpowiedzialności, ustawiczny rozwój a także wprowadzi rejestr zawodów medycznych. Będzie to niezwykle pozytywna zmiana, która da opiekunom medycznym dodatkowe narzędzia by walczyć z patologiami (jak zmiana nazwy stanowiska na „asystent pacjenta” bez zmiany zakresu czynności, by nie płacić minimalnego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą) ale przede wszystkim będzie to zmiana jakościowa dla pacjentów.

Dokument zostanie teraz skierowany do prac Senatu. O dalszych pracach będziemy informować na bieżąco.