UOKIK – Postępowanie wyjaśniające w sprawie kursów online

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych uzyskało odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działań podjętych w sprawie kursów online opiekuna medycznego.

Przypominamy, że kursy takie NIE DAJĄ prawa do pracy jako opiekun medyczny. Kwalifikacje w zawodzie zdobywa się wyłącznie w ramach 1,5 rocznej szkoły policealnej.

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 marca 2023 r. przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: ”UOKIK” lub „Urząd”) za pośrednictwem platformy ePUAP uprzejmie informuję, że w dniu 12 października 2022 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające o sygn. RWR.405.10.2022 w sprawie wstępnego ustalenia, czy działania Centrum Szkoleń
Kwalifikacyjnych sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, związane z prowadzeniem niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego – Krajowego Instytutu Medycznego, mogą uzasadniać wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Postępowanie jest w toku. Aktualnie w sprawie gromadzony i analizowany jest materiał dowodowy.


Jednocześnie informuję, że wobec przedsiębiorcy Akademio Dariusz Dylewicz – z uwagi na zaprzestanie oferowania kursów opiekuna medycznego – Prezes UOKiK nie podejmował dalszych czynności.

O sprawie będziemy informować na bieżąco.