Wzrost minimalnego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych

5457,69 zł brutto – tyle wynosi minimalne wynagrodzenie opiekuna medycznego w podmiocie leczniczym od 1.07.2023. Oznacza to, że na konto opiekuna medycznego powinno wpłynąć ok. 4050 zł.

Wszelkie przypadki nieprawidłowości powinny być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy, przyzakładowych związków zawodowych (a w przypadku ich braku do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych oraz do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych.