I czytanie Ustawy o niektórych zawodach medycznych

Już 09.05.2023 podczas posiedzenia Komisji Zdrowia odbędzie się I czytanie Ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Akt ten reguluje 17 zawodów medycznych, w tym zawód opiekuna medycznego.

O dalszych pracach nad ustawą będziemy informować na bieżąco.