Ustawa o niektórych zawodach medycznych z podpisem Prezydenta RP

01.09.2023 to niezwykle ważny dzień w historii opiekunów medycznych. Tego dnia została podpisana Ustawa o niektórych zawodach medycznych, która niedługo powinna być opublikowana w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu wejdzie w życie po 6 miesiącach.

O regulację ustawową zawodu zabiegało od 2017 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, w działania na rzecz uregulowania zawodu włączył się również Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych.

W najbliższym czasie powinny ruszyć prace nad rozporządzeniami do tej ustawy dookreślające chociażby zakres kompetencji opiekuna medycznego.