Zakończenie sporu zbiorowego we wrocławskim DPS

Opiekunowie medyczni z wrocławskich DPS osiągnęli porozumienie z pracodawcą w sprawie podwyżek.

Tym samym kończą spór zbiorowy.

Pracowników reprezentował OZZ Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych

Więcej informacji: https://kochamwroclaw.pl/koniec-sporu-zbiorowego-w-miejskim-centrum-uslug-socjalnych-jest-porozumienie-z-protestujacymi-pracownikami/?fbclid=IwAR2WHfzkKuD4tghHQ8rw8g5dF1KOUCrORtIs2ABI1FDxG7z_w4MfjVkZgSA