E-zasoby do kształcenia w zawodzie

Na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej możecie znaleźć e-zasoby do kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego.

Na obecną chwilę dostępne są trzy moduły:

  1. Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej z promocją zdrowia i profilaktyką,
  2. Anatomia z fizjologią i patologią,
  3. Podstawy prawno‑etyczne zawodu i dokumentacja medyczna.

Materiały są bezpłatne i przydadzą się przede wszystkim słuchaczom, ale każdy może z nich skorzystać.

W tworzeniu materiałów do e-zasobów brało udział Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych jako ekspert reprezentujący dziedzinę opieki medycznej.

https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/ksztalcenie-zawodowe/branza-opieki-zdrowotnej?cc=13234