Opublikowano raport z konsultacji społecznych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany raport z konsultacji społecznych projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Wśród 17 zawodów, które regulowała będzie ustawa, znalazł się również zawód opiekuna medycznego. Projekt ustawy jest regulacją, o którą od początku powstania zabiegało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych.

Do projektu zgłoszono kilkaset uwag, w tym swoje uwagi zgłosiło OSOM, do których ustosunkowało się Ministerstwo Zdrowia.

Pełny raport, wraz z odniesieniem się do zgłoszonych uwag można znaleźć na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717