Minimalne wynagrodzenie opiekuna medycznego w podmiotach leczniczych od lipca 2024

W związku z brzmieniem Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych od lipca 2024 minimalne wynagrodzenie opiekuna medycznego nie będzie mogło być niższe niż 6153,71 zł brutto (ok. 4525 zł netto). Ustawa przewiduje coroczną waloryzację wynagrodzeń (wskaźnik 0,86 * średnia krajowa z poprzedniego roku).

Ustawa dotyczy wyłącznie podmiotów leczniczych. W pozostałych miejscach wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna krajowa (od lipca 4300 zł brutto czyli ok. 3261 netto).

Mowa tu o wynagrodzeniu zasadniczym – czyli do tej kwoty doliczane są wszelkie dodatki.

W przypadku zatrudnienia na część etatu wynagrodzenie jest proporcjonalne do tej części.

Opiekun medyczny wymieniony jest z nazwy w grupie 7 „Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny„. Nie ma możliwości zaklasyfikowania go gdzie indziej.

W Ustawie mowa o minimalnym wynagrodzeniu. Pracodawca może jednak ustalić je na wyższym poziomie.

Nie dopuszczalnym jest zmiana stanowiska na gorzej płatne, z zachowaniem obowiązków opiekuna medycznego. Wszelkie takie sytuacje należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy lub do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych.