ODPOWIEDŹ MZ W SPRAWIE PRZYZNANIA PRACOWNIKOM MEDYCZNYM Z UKRAINY UPRAWNIEŃ OPIEKUNA MEDYCZNEGO

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie propozycji Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie automatycznego przyznania pracownikom medycznym z Ukrainy uprawnień opiekuna medycznego do czasu potwierdzenia ich kwalifikacji w innym zawodzie medycznym.

„obecnie w resorcie zdrowia nie jest planowane podjęcie działań w tym zakresie, mających na celu wprowadzenie przepisów, w oparciu o które personel medyczny z Ukrainy mógłby podejmować zatrudnienie na stanowisku opiekuna medycznego.”

http://opiekunmedyczny.org/odpowiedz-mz-w-sprawie-przyznania-pracownikom-medycznym-z-ukrainy-uprawnien-opiekuna-medycznego/