Wzrost wynagrodzeń opiekunów medycznych od lipca 2022

Opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, czyli ustawy określającej najniższe wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowia.

Najważniejsze zmiany:

  • Zmiana nazwy grupy, do której został zaszeregowany opiekun medyczny:

„Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny”

Wpisanie opiekuna medycznego z nazwy sprawi, że pracodawcy nie będą mieli możliwości przedstawiania własnego sposobu interpretowania ustawy, by zaliczyć opiekunów medycznych do grupy z niższym współczynnikiem,

  • Wzrost współczynnika, który wykorzystywany jest do wyliczenia wynagrodzenia do 0,86

Co przekłada się na wzrost wynagrodzenia do 4870 zł brutto (czyli ok. 3577 zł netto).

Ustawa obejmuje osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych na umowę o pracę.

Zmiany te były postulowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych