Ruszył Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Dziś – w dniu wejścia w życie Ustawy o niektórych zawodach medycznych – został uruchomiony Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Jest to rejestr, do którego muszą być wpisani opiekunowie medyczni, by móc wykonywać ten zawód. Osoby, które mają wymagane kwalifikacje mają pół roku (do 25 września 2024) by dokonać rejestracji. Bez tego wpisu, osoby z wymaganym wykształceniem, będą mogły pracować w zawodzie do 25 marca 2025. Osoby nie posiadające właściwych kwalifikacji nie mogą być zatrudnione na stanowisku opiekuna medycznego i nie uzyskają wpisu do rejestru.

Rejestr dostępny jest pod adresem:

https://rizm.ezdrowie.gov.pl/

Jak zarejestrować się:

Na całą procedurę trzeba poświęcić ok. 10-15 minut. Do wpisu potrzebne będą dane wnioskującego, dane placówki, która wydała dyplom, zdjęcie/skan dyplomu i dane pracodawcy (jeśli wykonuje się zawód medyczny).

 1. Wejdź na stronę https://rizm.ezdrowie.gov.pl/
 2. Kliknij „Wnioskuj o wpis do rejestru”.
 3. Zaloguj się używając Profilu Zaufanego, mObywatela lub za pomocą logowania do konta.
 4. Na kolejnej stronie „Migracja danych do UEOZ” kliknij na dole „Utwórz nowe konto”
 5. Dodaj adres mailowy, przeczytaj warunki korzystania z serwisu i zaznacz, że się z nimi zgadzasz i kliknij „Zapisz”.
 6. Sprawdź skrzynkę pocztową i kliknij na link aktywacyjny. Jeśli mail nie dotarł od razu odczekaj jakiś czas, przede wszystkim sprawdź folder SPAM. Jeśli korzystasz z programu pocztowego zaloguj się bezpośrednio na swoją pocztę i tam sprawdź folder SPAM i inne foldery. W przypadku, gdy mail nie dotarł na poprzedniej stronie kliknij „Chcę nowy e-mail” lub skontaktuj się z działem obsługi logowanie@cez.gov.pl
 7. Po potwierdzeniu konta wypełnij formularz:
  • Obywatelstwo
  • Adres zamieszkania
  • Zaznacz oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
 8. Podpisz wniosek o aktualizację danych. Jeżeli wyświetli się komunikat o konieczności instalacji wtyczki zignoruj go i zjedź niżej do opcji Profil Zaufany.
 9. Po zaktualizowaniu danych kliknij u góry „Złóż wniosek o wpis do rejestru”
 10. Wypełnij wniosek:
  • Wybierz zawód medyczny
  • Wpisz numer telefonu
  • Wybierz czy kształcenie odbywało się w Polsce czy za granicą
  • Poziom wykształcenia
  • Numer dokumentu (numer dyplomu – najczęściej w lewym dolnym rogu)
  • Data wydania dokumentu
  • Data rozpoczęcia kształcenia
  • Dołącz skan/zdjęcie dokumentu
  • Nazwa i adres placówki, która wydała dokument
  • Zaznacz oświadczenie o znajomości języka polskiego
  • W kolejnym punkcie wpisz dane, gdzie jesteś zatrudniony/a. W przypadku braku zatrudnienia wybierz „Brak miejsca zatrudnienia”. Pracodawcę można wyszukać po numerze REGON.
 11. Na kolejnej stronie sprawdź poprawność danych, zaznacz oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i kliknij „Podpisz wniosek”
 12. Po podpisaniu wyświetlą się dane do opłaty za wniosek (100 zł). Po opłaceniu wniosku możesz załączyć potwierdzenie na tej stronie. Płatność należy dokonać w ciągu 21 dni.

Na stronie rejestru można sprawdzić też swój wpis, historię edukacji czy zmienić dane.

Informacja o tym jak korzystać z serwisu dostępna jest również na stronie: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm