Ustawa o niektórych zawodach medycznych została opublikowana!

25.09.2023 została opublikowana Ustawa o niektórych zawodach medycznych, regulująca między innymi zawód opiekuna medycznego, która wejdzie w życie 26.03.2024 (po pół roku od ogłoszenia).

Przez ten czas będą tworzone akty wykonawcze do ustawy.

O uregulowanie ustawowe od 2017 roku zabiegało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych.

Pełna treść ustawy dostępna jest na stronie: Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1972