Minimalne wynagrodzenie opiekuna medycznego w podmiotach leczniczych od lica 2024

Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw reguluje minimalne wynagrodzenie w podmiotach leczniczych.

Od 1 lipca 2024 minimalne wynagrodzenie opiekuna medycznego w podmiotach leczniczych nie może być niższe niż 6153,71 zł brutto (czyli ok. 4525 zł netto).

Minimalne wynagrodzenie dotyczy podmiotów leczniczych. W ustawie opiekun medyczny wpisany jest z nazwy, zatem jest to wynagrodzenie minimalne niezależnie od posiadanej kwalifikacji zawodowej (Z.4, MS.03, MED.3 czy MED.14).