Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne.

Jest to akt wykonawczy do Ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Pełna treść projektu dostępna jest na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381803/katalog/13035937#13035937