Petycja wielokrotna w sprawie wykreślenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego metody Hoppe

W dniach 5 maja 2022 – 9 maja 2022 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło sześć petycji indywidualnych przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Z uwagi na fakt, że zagadnienia podnoszone w ww. petycjach odnoszą się do tej samej sprawy, petycje te zostały zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

Pełna treść petycji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/petycja-wielokrotna-w-sprawie-wykreslenia-z-podstawy-programowej-ksztalcenia-w-zawodzie-opiekuna-medycznego-metody-hoppe