Podsumowanie konferencji – Katowice 2022

W tym roku, po dwóch latach konferencji on-line, udało się nam ponownie spotkać w formie stacjonarnej. Ogromne zainteresowanie konferencją pokazało, że każdy z nas czekał na powrót takiej formy spotkania. W tym roku wydarzenie zbiegło się z obchodami Dnia Opiekuna Medycznego.

Po powitaniu i przedstawieniu planu konferencji rozpoczęła się ona wykładem mgr Bartosza Mikołajczyka – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych (OSOM), który przedstawił w jaki sposób opiekunowie medyczni mogą wspierać osoby, które doznały nagłej tragedii.

W dalszej części Beata Wilichnowska – Specjalista ds. Komunikacji portalu bliskochorego.pl oraz Maria Wieczorek – Kierownik Projektu bliskochorego.pl przedstawiły wspomniany portal. Niewątpliwie jest to niezwykle rzetelne źródło wiedzy, które może być przydatnym narzędziem nie tylko dla opiekunów bez kwalifikacji ale również wykwalifikowanych opiekunów, którzy chcą jeszcze lepiej opiekować się pacjentami.

Po przerwie kawowej dr n. med. Iwona Kozak- Michałowska – Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju Synevo Sp. z o.o przedstawiła jak wygląda kwestia pobierania materiału na badania bakteriologiczne i mykologiczne. Pobieranie krwi i materiałów do badań to jedne z nowych kompetencji opiekuna medycznego stąd też uczestnicy mogli poznać lepiej to, co już niedługo będą mogli sami wykonywać.

Kolejny wykład tematycznie również dotyczył badań laboratoryjnych – dr n. med. Tomasz Anyszek Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej Diagnostyka Sp. Z o.o. oraz Członek Prezydium KRDL przedstawił uczestnikom testy POCT – czyli takie, które można wykonać w miejscu opieki nad pacjentem.

Po takiej dawce wiedzy nadszedł czas by również posilić ciało – podczas przerwy lunchowej, która była również doskonałą okazją do wymiany poglądów i rozmów.

Następnie Agnieszka Rucińska – Sekretarz Zarządu OSOM przedstawiła nam w jaki sposób można dostrzegać potrzeby pacjenta. Wykład oparty był przede wszystkim o praktyczne aspekty, które każdy opiekun medyczny może wykorzystać w swojej pracy.

Ogólnopolska Konferencja była też okazją do jednoczenia środowiska. Paulina Dunajczan – Lider Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych, jedynego na obecną chwilę ogólnopolskiego związku zawodowego zrzeszającego opiekunów medycznych przedstawiła czym są związki zawodowe i jak mogą wspierać opiekunów medycznych. Organizacja taka ma duże możliwości zmiany sytuacji opiekunów medycznych, jednak tak jak i w przypadku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych jej siła zależy od samych opiekunów medycznych, dlatego gorąco zachęcamy do wspierania tych organizacji! Bez nich szereg pozytywnych zmian nie miał by miejsca.

Dr n. o zdr. Beata Cholewka – Adiunkt Warszawskiej Uczelni Medycznej, Radca Ministra Zdrowia przedstawiła swoje spostrzeżenia na temat roli opiekuna medycznego w systemie ochrony zdrowia i tego jak niezbędne jest uczenie o roli opiekuna medycznego podczas kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek, by budować zespół, który zna swoją rolę i współpracuje ze sobą.

Na zakończenie Krzysztof Tłoczek – Wiceprezes OSOM przedstawił najważniejsze zmiany prawne które dotyczyły opiekuna medycznego, a które zostały wprowadzone dzięki działaniom OSOM.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy udali się na spotkanie integracyjne organizowane przez OZZIPOMiK w katowickim Medyku. Była to doskonała okazja na kontynuowanie rozmów a także na jeszcze lepszą współpracę organizacji reprezentujących opiekunów medycznych – Fundacji OpiekunMedyczny.com.pl, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza Opiekunów Medycznych i Kwalifikowanych. Ta współpraca jest niezwykle istotna i cieszy nas, że najważniejsze organizacje pozytywnie patrzą w przyszłość zarówno zawodu, jak i współpracy.