Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne.

Dokument ten określa czynności zawodowe opiekuna medycznego oraz pozostałych zawodów regulowanych przez Ustawę o niektórych zawodach medycznych.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382352