Rząd przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych!

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jest to kolejny krok na drodze procesu legislacji. Projekt powinien zostać niedługo skierowany do Sejmu. O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.

O uregulowanie zawodu opiekuna medycznego zabiegało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych.