Wizyta Ministra Piotra Brombera – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w szkole policealnej w Lęborku

W Szkole Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku odbyła się uroczystość wręczenia świadectw absolwentom szkoły – OPIEKUNOM MEDYCZNYM, którzy ukończyli kształcenie w zawodzie, zgodnie z nowa podstawą programową 2021.


UROCZYSTOŚĆ W SZKOLE.

Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom szkoły odbyła się dnia 01 kwietnia 2023r. i miała wyjątkowa oprawę, ponieważ uczestniczyli w niej goście z Ministerstwa Zdrowia: Pan Minister Piotr Bromber oraz Pani Edyta Gadomska z Departamentu Kształcenia Kadr Medycznych.


Pan Minister podkreślił, jak ważną rolę zawodową pełni opiekun medyczny, a ostatnia zmiana podstawy programowej (2021) znacząco zwiększyła kompetencje zawodowe ludzi, którzy go wykonują. Podkreślił, że znaczenie oraz rola zawodu są bardzo ważne w opiece medycznej.


Ponadto przekazał informacje o zakończeniu prac nad ustawą o niektórych zawodach medycznych, która regulować będzie 17 zawodów, w tym opiekuna medycznego.

NOWA PODSTAWA KSZTAŁCENIA

Dyrektor Szkoły Pani Bożena Miotk pogratulowała słuchaczom wysokich wyników w nauce oraz wyników z egzaminu zawodowego, średni wynik szkoły to 96%. Przedstawiła zmiany w kształceniu w zawodzie w kwalifikacji: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.


Kształcenie jest realizowane zgodnie z nową podstawą programową 2021 oraz półtorarocznym cyklu kształcenia. Podkreśliła, jak ważny i odpowiedzialny jest zawód, który będą wykonywać.


ZWIEDZANIE SZKOŁY


Po uroczystości był czas na krótkie spotkanie z nauczycielami, pracownikami szkoły i zaproszonymi gośćmi oraz słuchaczami.


Pan Minister, w towarzystwie Dyrekcji Szkoły, zapoznał się z bazą placówki, odwiedzając pracownie zawodowe oraz sale wykładowe. Była to też okazja do rozmów ze słuchaczami.


Zwiedzanie zakończono wpisem w księgę pamiątkową szkoły.

UCZESTNICY

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak, Starosta Lęborski Pani Alicja Zajączkowska, Sekretarz Miasta Pan Marian Kurzydło, Z-ca Dyrektora lęborskiego szpitala Pan Adam Hoffmann.


Obecni byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji, szkół, przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń.

Zdjęcia z uroczystości:

Źródło: Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Lęborku