Ustawa o niektórych zawodach medycznych przyjęta przez Senat!

Ustawa o niektórych zawodach medycznych została przyjęta na posiedzeniu Senatu w dniu 13.07.2023.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami zostanie ponownie skierowana do Sejmu, gdzie głosowane będzie ich przyjęcie lub odrzucenie. Ustawa powinna być przedmiotem prac podczas najbliższego posiedzenia Sejmu w dn. 28.07.2023.

O dalszym przebiegu prac będziemy informować na bieżąco.